Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis na zlecenie Użytkownika w tym celu prosimy o kontakt z numerem telefonu 661 963 930. Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty […]

więcej >>>

Doradztwo Techniczne

Oferujemy specjalistyczny serwis Buderus i Junkers, obejmujący m.in.: sprzedaż części Junkers pierwsze uruchomienia kotłów, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, układów automatyki naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń grzewczych przezbrojenia urządzeń na wymagany rodzaj gazu dobór, montaż, podłączenie: regulatorów pogodowych, pokojowych wraz z czujnikami temperatury automatyki sterującej pracą dodatkowych obiegów   grzewczych c.o. (centralnego ogrzewania) […]

więcej >>>

Konserwacja

Zgodnie z Prawem Budowlanym raz w roku powinna być wykonywana okresowa kontrola instalacji gazowej (urządzenia gazowe wchodzą w skład instalacji gazowej). W trakcie dokonywania konserwacji przez Autoryzowany Serwis Buderus dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Czynności przy konserwacji/ przeglądzie urządzeń gazowych: sprawdzenie i oczyszczenie nagrzewnicy lub bloku cieplnego sprawdzenie i oczyszczenie wymiennika płytowego (w […]

więcej >>>

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Firma Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu. Wykonujemy naprawy gwarancyjne urządzeń: Pompy ciepła CO, CWU oraz CO+CWU Urządzenia solarne Konwencjonalne urządzenia grzewcze gazowe o […]

więcej >>>