Zgodnie z Prawem Budowlanym raz w roku powinna być wykonywana okresowa kontrola instalacji gazowej (urządzenia gazowe wchodzą w skład instalacji gazowej). W trakcie dokonywania konserwacji przez Autoryzowany Serwis Buderus dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Czynności przy konserwacji/ przeglądzie urządzeń gazowych:

 1. sprawdzenie i oczyszczenie nagrzewnicy lub bloku cieplnego
 2. sprawdzenie i oczyszczenie wymiennika płytowego (w przypadku mocno zabrudzonego wymienić na nowy)
 3. sprawdzenie i oczyszczenie palnika głównego oraz palnika zapłonu
 4. sprawdzenie i oczyszczenie filtrów wody i gazy
 5. sprwadzenie i oczyszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej (elektrody należy wymieniać na nowe co 2-3 lata eksploatacji urządzenia)
 6. sprawdzenie i oczyszczenie przerywacza ciągu (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 7. sprawdzenie i przesmarowanie uszczelnienia pokrywy armatury wodnej (pogrzewacze przepływowe)
 8. sprawdzenie szczeolności instalacji gazowej urządzenia
 9. sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym (w przypadku gdy występują częste ubytki ciśnienia w naczyniu, świadczy to o zużyciu membrany i takie naczynie nalezy wymienić na nowe)
 10. sprawdzenie szczelności instalacji obiegu wody c.w.u i c.o
 11. sprawdzenie ciśnienia w instalacji c.o.
 12. sprawdzenie prawidłowości działania zapłonu elektronicznego
 13. sprwadzenie prawidłowości funkcjonowania systemu odprowadzania spalin
 14. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 15. sprawdzenie czasu zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego (urządzenia z otwartą komorą spalania)
 16. sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
 17. sprwadzenie działania pompy obiegowej (odpowietrzenie) sprawdzenie skuteczności działania regulacji temperatury c.o. i c.w.u., kontrola nastaw ciśnień na palniku lub nastaw CO2
 18. kontrola i regulacja automatyki
 19. gdy urządzenie pracuje z zasobnikiem CWU – kontrola anody magnezowej (w przypadku zużycia wymienić na nową)

Każdą konserwację/ przegląd należy zakończyć sporządzeniem protokołu serwisowego z wykonanych czynności.

Alekserwis